HondaPark "we run it for the sport".

Doel: kinderen gedurende een langere periode wekelijks onder begeleiding van een instructeur in zo veilig mogelijke omstandigheden motorsport laten beleven met een aangepaste machine. Vormt basis voor competitieve of recreatieve motorsport achteraf.

Inbegrepen: begeleidende instructeur, onderhoud machine, bij snelle groei van het kind omschakeling naar groter Honda type, gebruik motor van HondaPark, terrein, brandstoffen, slijtage normale onderdelen, indien nodig kledij, mogelijkheid tot aankoop specifieke motor achteraf.

Voor wie: van 8 tot 99 jaar
Vereiste ervaring: geen
Aard: groeps + individueel
Duur: naar keuze . vertrekbasis: 1,5 u per week / 10 tot 40 weken
Prijs: afhankelijk van motortype en totale duur van de jeugdbegeleiding

HondaPark

Voorwaarden:

- Voor -18 jarigen is steeds de toestemming van ouders of voogd vereist
- Eerst 3 individuele lessen vereist
- De vermelde minimumleeftijden van de kinderen worden steeds afhankelijk van de maturiteit van het kind bekeken. Dit betekent dat het mogelijk is dat het kind lichamelijk en geestelijk nog niet genoeg ontwikkeld kan zijn voor een bepaalde lesvorm. In voorkomend geval wordt dan aangeraden om nog een tijdje te wachten met de gevraagde lessen.