HondaPark - Fun&Safety

Op de circuits:

- wordt enkel gereden tijdens de aangegeven openingsuren,
- rijders zijn verplicht een aangepaste helm en beschermende kledij te dragen
- hoffelijkheid ten opzichte van collega-piloten.
- Indien een collega-piloot door Uw (rechtstreeks of onrechtstreeks) toedoen ten val komt, stop dan onmiddellijk en bied hulp.

Aanwijzingen van toezichters van het HondaPark dienen altijd en onmiddellijk te worden opgevolgd.

Wanneer op het HondaPark wedstrijden plaatsvinden gelden de veiligheidsvoorschriften en reglementen van de organisator van de betreffende wedstrijd !!

Supporters en bezoekers hebben - op eigen verantwoordelijkheid -in het algemeen toegang tot het terrein, met uitzondering van de circuits , de voorbehouden plaatsen voor hulpdiensten of plaatsen die hun eigen veiligheid of die van anderen in gevaar kan brengen.
Voor bezoekers is een aparte parking voorzien bij de ingang.